Уроци по математика Варна

математика Варна

Курсове и уроци по математика Варна

Ние не само разясняваме неяснотите по предмета, но и надграждаме умения.

В какви уроци по математика мога да участвам?

Имате възможност да избирате между групово и индивидуално обучение в центровете ни или онлайн:

  • Частни уроци по математика

Имаме индивидуални уроци по математика за всеки вид занимания. Занятията са ориентирани според нуждите на курсистите – помощ в училище, тренинг за изпити или желание за участие в олимпиада или състезание. Провеждат се като частни уроци по математика, които имат за цел да подготвят курсистите и да им предоставят възможност чрез качествено обучение да постигнат по-високи резултати в клас или извън него. За студенти, които се сблъскват с новата материя за първи път и срещат затруднения да я обработят, сме предвидили частни уроци по висша математика. Те са специфични според изучавания в университета материал. В първото занятие се уточнява конспектът с видове теми, които заниманията ще обхващат.
Примерни варианти за посещения на занятията са един път или два пъти в седмицата с продължителност 3 учебни часа в школите или онлайн. При това разпределение продължителността е 6 седмици или респективно 3 месеца. Така или иначе индивидуалното обучение е по уговорка и може да приключи в по-кратък или в по-дълъг срок.

математика за деца

  • Групови уроци по математика

За отделните класове, и най-вече за важните 4, 7 и 12 организираме и групови курсове по математика в базите ни в градовете и онлайн. Те за разлика от уроците имат стандартно разпределение на посещенията във времето и се движат по предварително заложена план-програма. Нашите групови уроци по математика се ориентират според графика в училище и основната им идея е да запълнят пропуските в знанията на учениците като отнемат излишното напрежение и допълнително натоварване. При съставянето на график за посещенията ние се съобразяваме с училищните смени. Занятията са организирани в малки групи до около четири обучаеми с цел персонално внимание към всеки един обучаем. Групови уроци по висша математика не се състоят – поради наличието на специфични изисквания за всеки конкретен ВУЗ, подходящи са индивидуалните занимания. Груповите са регламентирани и се състоят веднъж на седмица по 3 уч. часа с продължителност на обучението от 3 до 4 месеца, в зависимост от ваканциите на учениците. Друга опция за интензивни занимания са уроците два пъти в седмицата, всяко с времетраене три учебни часа и с обща дължина на курса месец и половина.

курсове по математика

За кого са предвидени нашите уроци по математика?

Нашите уроци на място и онлайн са съобразени и разделени за ученици от различни класове, включително и за зрелостници, които са решили да изберат този учебен предмет за матура. Имаме специализирано обучение за кандидат-студенти, като се съобразяваме с изискванията на конкретните университети, в това число и при изпитите SAT, GMAT и GRE, често нужни за записване за бакалавър, магистър или докторат в чужбина. За студенти, срещащи трудности на изпитите по висша математика, имаме подготовка за преминаване с висока оценка.

За какви изпити по математика може да се подготвим?

Може да участвате в тренинги в часове в кабинетите на Давитоз или онлайн.

За кандидатстване в математическата гимназия

За кандидатстване в МГ се изисква или висока оценка от външното оценяване или полагането на допълнителен изпит. Чрез посещаване на обучение в Давитоз или онлайн подобрявате реалните си шансове за класиране и прием в математически гимназии.

Матури по математика

Матурата винаги е голяма тема за дванадесетокласниците. Тя включва обширен материал от много класове и това създава притеснения. Предвидили сме подготовка за матурата по програма, която да изяснява задачите и да води до желаните резултати. Обхващат се алгебрични равенства и неравенства, комбинаторика, тригонометрия, работа със сложни геометрични фигури, вероятности и статистика. Изпитът съдържа 28 изпитни елемента, които се обработват за максимум 4 астрономически часа. Сборните точки от всички компоненти са 100. За пълна шестица са нужни над 95 точки, за отличен 5,50 до 5,99 между 77 и 94,5 точки, а при резултат под 23 точки се получава слаб 2. Оценката от матура често е част от балообразуването за прием във ВУЗ, но това зависи от условията на конкретния университет. Удачно е да се включите в онлайн занятия, в случай че те са по-удобната или единствената опция за Вас, например защото живеете извън града.

английски изпити

Кандидатстудентски изпити по математика

За кандидат-студентите, които се подготвят за изпит, разработваме конкретни програми, ориентирани към изискванията на избраната специалност и засягащи именно компонентите от кандидатстудентския тест. Много често уроците в средното образование са неизменна част от кандидатстването за ВУЗ, често за чужбина, особено ако специалността изисква подготовка за някой от американските онлайн изпити SAT, GMAT или GRE. Някой подценяват трудността на онлайн формата на изпитване, но всъщност тя не прави задачите по-лесни, а напротив. При всички тестове времето за решаване на задачи е ограничено, а материалът е всеобхватен от всички гимназиални години. Докато учениците в математическа гимназия обикновено имат много добра основа и задълбочени познания по дисциплината вследствие на големия набор часове, то при възпитаниците на езиковите гимназии изчисленията остават на страна. Поради това с упражненията, напр. за американски университети трябва да се започне отрано. За учащи, които не са имали профилирана подготовка по предмета, но желаят да кандидатстват с математика, се препоръчва да помислят за записване в курс поне една година по-рано – още в единадесети клас.

Състезания по математика

Материалът в състезанията е разделен по класове. Обикновено не се търси единствено верен отговор, а по-скоро най-рационалното и бързо решение. За да подготвим нашите участници за тези предизвикателства имаме специално разработени занимания за състезания, включително и онлайн.

матура по математика

Олимпиади по математика

Уменията, нужни за олимпиади, са специфични с това, че обикновено излизат извън заложеното в училищните учебници. Работи се върху решаването на задачи, подобни на тези от минали кръгове на олимпиади, като често бързината за намиране на правилното решение е във фокуса на тренинга. В голяма част от случаите с оценката от олимпиади може да се кандидатства в математически специалности на българските университети.

Къде мога да посещавам уроците по математика?

1. На място във Варна

Уроци по математика във Варна
Организираните уроци по математика във Варна се водят с подход към участниците в обучението и концентриране върху особено трудните места. В този голям град възпитаниците се борят традиционно за високи оценки. Трябва обаче да подчертаем, че нашите курсове по математика във Варна не са предназначени само за отличници. Помощ могат да получат всички, желаещи да подобрят своето представяне в училище или в университета.

2. Уроци по математика онлайн

Те са удобни и приятни и най-вече достъпни от всяко кътче на България. За тези, преценили, че биенето на път е ненужно и спрели се на уроци по математика онлайн предоставяме занятия с квалифицирани онлайн учители. В онлайн обучението се водят занимания по училищни задачи, за олимпиада или кандидатстудентска сесия. Материалът и подходът на нашите курсове по математика онлайн не се различават по качество от конвенционалните часове в класната стая. Дори често този формат има предимство с това, че ресурсите в интернет са почти безгранични.

математика онлайн

Какво трябва да мога, за да се запиша за онлайн уроци?

Онлайн занятията изискват минимални компютърни познания – работа с мишка, клавиатура и скайп. Ако Вие или Вашето дете не владеете базисната онлайн работа с компютър, то за предпочитане е да се обърнете към конвенционалните методи.

Какви са цените на уроците по математика?

Обявените цени за уроци по математика можете да разгледате тук. Таксите са еднакви за учащи на място и в онлайн вариант.

Кога е дължима таксата за обучение?

Обучителните такси се внасят на една вноска при резервиране на часовете. Може да бъде платено в наш офис или с банков превод. За повече детайли моля, влезте в контакт с офис във Вашия най-близък град или ни изпратете онлайн запитване.

школи по математика

Каква е учебната програма и използваната методика при обучението?

– В нашите курсове за извънкласна подготовка се използва модерна методика на обучението по математика – насочена към разгръщане и усъвършенстване на самостоятелното мислене и ръководена от най-добрите сборници и други утвърдени учебни материали. Трудността и функциите на задачите винаги се определят в пряка зависимост от намеренията на обучаемия. Като основна цел нашите преподаватели поставят формирането на основополагащи умения, което да доведе до развиване на способността на курсиста да решава всякакъв тип задачи, а не да се ограничава в преповтарянето на готови решения. Учениците трябва да могат да вникнат в логическата структура и типа на задачата, за да намерят верния подход за анализ и решение.
– Обучението за зрелостен и кандидатстудентски изпит се извършва по задачи от оригинални изпитни сесии от минали години. Основната линия в подготовката за матура и кандидатстване е да се издържи зрелостният изпит с максимално висока оценка, като се обхване най-съществената част от материала през годините в училище.
– В нашите онлайн интерактивни уроци по математика използваме много и различни учебници, сборници и оригинални тестове, които са преценени според класа и намеренията на курсиста. Обучението протича в контакт с преподаватели на живо, които подбират материали специално за нуждите на обучаемия. За повишаване качеството на обучение, онагледяване на възможните решения на задачите и не на последно място за повишаване интереса на курсистите, често се прилага обществено достъпен учебен софтуер.

Как да си представя един онлайн урок?

Вие и преподавателят използвате скайп, за да може да общувате. За аудио контакт боравите с микрофон и със слушалки и/или колонки. За по-жива връзка във всеки онлайн курс освен че чувате, Вие и виждате обучаващия на екрана си. Урокът започва в точно определен ден и час, за който сте се уговорили. Имате подготвен план за обучение, който следвате. В даденото занятие онлайн учителят обяснява теоретичния базис на темата. Вие отправяте въпроси и решавате задачи според заданията. При нужда се използва опцията на скайп “сподели екрана”. Чрез нея може да виждате, какво преподаващият чертае, а той или тя от своя страна да наблюдава Ваши чертежи. На края на занятието получавате домашна работа.

онлайн курсове

Каква е продължителността на курсовете по математика?

  • Груповите занятия за извънкласна подготовка са интензивни, за срока в училище или целогодишни. Те биват или в интензивния си вариант за период от 6 седмици или за цял срок – тримесечни. Индивидуалните ни курсове са гъвкави и могат да имат продължителност по желание на обучаемия, например в рамките 4 седмици, или за по-дълъг период от време.
  • В курсовете за матура и кандидатстудентски изпити са нужни обикновено 1 до 2 курса в зависимост от нивото на човека. В някои макар и редки случаи шестседмичният курс е достатъчен за постигане на желаните резултати. Най-добре е това да се прецени в началото на обучението, когато преподавателят прави първоначалната проверка на знанията и изгражда подход за справяне с пропуски и със систематично натрупани грешки.
  • Подготовката за състезания и олимпиади е добре да бъде провеждана редовно и без прекъсване, като се взема предвид вида и времетраенето на конкретния предстоящ кръг. Освен постоянната общата подготовка се провежда и тренинг по конкретни изпитни компоненти, което подобрява представянето в изпитния ден и шансовете на участника за по-добро класиране.
    Посочената продължителност е същата при онлайн занятията.

Кога има стартиращи курсове по математика?

Стартиращи групови курсове има на началните дати и на петнадесето число всеки месец, включително и онлайн. Индивидуално може да се стартира по всяко време, според потребностите на обучаемия. Имаме и летни курсове за явяващи се на есенна сесия и за учащи, преценили, че през учебната година не им достига свободно време за извънкласна подготовка.

занималня по математика

Кои са преподавателите по математика?

Учителите в Давитоз имат задълбочени познания по предмета за съответния клас и подготовка. Освен това имат умения за работа с подрастващи и зрелостници. Те подготвят своите уроци строго специфично за дадения курс, за да може тренингът да включва конкретните задачи за класа или изпита, за който курсистът се подготвя. Нашите учители съблюдават принципа на интерактивност, в който чрез диалог с курсиста се достига до по-пълно разбиране на поставените проблеми. Затова и онлайн преподаването е като стандартното – в реален диалог.

Има ли изпит в края на курса?

Има междинни и тестове при завършване на всеки курс. При подготовка за матура или друг изпит се правят изпити от минали години, така че представата за резултата да е възможно най-реалистична. Получените оценки се разискват и когато е нужно се вземат мерки за подобряване представянето на курсиста с обработване на допълващи задачи. Онлайн тестовете се осъществяват чрез реална връзка с изпитващия.

Мога ли да овладея материала, ако не ми се отдава?

Често чуваме този въпрос. Отговорът е твърдо положителен – да всеки може да успее, само темповете на усвояване са различни, така както всеки е индивидуалност. Какво е важно? Важно е да имате търпение и постоянство. За разлика от разказвателните предмети, при този предмет всичко е свързано и един пропуск води след себе си множество неясноти, които да се преодоляват. Как например ще се реши задача с корен квадратен, ако има затруднения в деленето? Може ли материалът да се наизусти за един или няколко дни като урок по география? Основополагащо за разбирането и развитието са множеството упражнения с преход от теория към практика. И именно тук е ролята на учителят. Всеки може сам да наизусти теореми, но не всеки може сам да ги приложи.

Да посещавам занятия сега или едва, когато трудностите станат по-големи?

Препоръчваме навреме да започнете, а не да изчаквате. Фокусирайте се върху това, което желаете. Навременните разяснения и упражнения ще Ви спестят много, защото неразбирайки уроците в момента, ще пропуснете и следващите и ще удължите периода за наваксване. Изяснете предварително за себе си и с преподавателя, точно какво целите. За някой е достатъчно да получи петица, а за друг тя е разочарование. Знаейки конкретно, какво искате, ще сте доволни, когато го постигнете.