Въздействието на масажа

Въздействието на масажа

Масажът въздейства по множество начини на цялото ни тяло. Помага ни да преодолеем умората, да почувстваме организма си отново като едно цяло и да усетим радостта от движението и допира. Масажът е преди всичко удоволствие за сетивата ни. По този начин ни помага да преодолеем не само физическата умора, но и психическата чрез цялостната релаксация на организма. Създава предпоставки за преодоляването на чувството за безпокойство и последиците от стреса и ни предоставя един от най-приятните начини да възстановим и балансираме физическите, духовните, умствените и емоционалните си сили.

Масажът въздейства чрез три основни механизма:

  1. Механично действие – изразява се в подобряване на кръво- и лимфообращението, еластичността на кожата, разнасянето на отоци.
  2. Рефлекторно действие – под въздействието на масажа са получава механично дразнене върху нервните рецептори. Това води до релаксиране или тонизиране на мускулатурата и нервната система (в зависимост от похватите),  премахване на психическото и физическото напрежение, нормализиране на кръвното налягане и др.
  3. Хуморално действие – механичното дразнене върху тъканите води до получаването на биологично активни вещества в тях (хистамин, ацетилхолин, синтезиране на вит. Д и др.). Те попадат в кръво- и лимфообращението и достигат до всички тъкани и органи, като им въздействат. Подобрява се обмяната на веществата и функциите на всички органи и системи.
    Всяка тъкан реагира строго специфично на въздействието на масажа. Така например мускулите променят тонуса си, кръвоносните съдове лумена си, регулират се процесите на възбуждане и задържане в централната нервна система.