Заетост чрез обучение

заетост чрез обучение

ЗАЕТОСТ ЧРЕЗ ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ

Каква е идеята за осигуряване на заетост чрез обучение?

Този вид обучение е насочено към организации, които имат нужда от професионално обучени кадри за свободни работни места в отделите си. На курсистите, които успешно преминат обучение за работа по вакантната позиция, може да бъде предложен договор за заетост по преценка на работодателя. При успешно преминато обучение и издържан финален изпит по теория и практика, курсистът ще получи документ за завършен професионален курс. Потенциални кандидати за свободните работни места са лица, които не притежават желаната за работното място професионална квалификация и нужния опит, но имат желание да ги придобият и да имат възможността да започнат работа на такава позиция. Това може да са временно или трайно безработни или пък работещи, които желаят да се развиват чрез овладяване на нова професия. Тъй като това обикновено са лица с ограничени финансови възможности, от тях не се изискват такси за обучение, но се задължават да посещават редовно уговорените часове по теория и практика в предприятието и да натрупат необходимите им знания и умения. 

Какво е нужно от страна на работодателя?

Този вид обучение е замислено като алтернатива на държавната програма на Агенция по заетостта за насърчаване на заетостта на безработни лица, която можете да разгледате ТУК.

В условията по тази програма има такива, които ограничават старта на обучението като например това, че лицата трябва задължително да са регистрирани като безработни в местното Бюро по труда, че трябва да им се осигури задължително 6-месечна заетост след приключване на обучение и други.

Нашето предложение не съдържа подобни задължения, но идеята за запълване на работни места от хора без наличната квалификация след преминаване на професионално обучение е същата. След подаване на заявка за свободно място за обучение, ние набираме желаещи кандидати да преминат практически насочено обучение с производствена практика при Вас и при наличието на такива Ви предлагаме начало и край на курс със съответен договор според подадената заявка. Самата заявка не е задължаваща за фирмата-обучител, като подаването и съдържа някои предимства извън визираното обучение:

  • Може да има желаещ самофинансиращ се курсист да премине обучение във Вашата фирма – тогава Вие получавате част от таксата, която той е заплатил за курса (според договор за практическо обучение със самофинансиращ се курсист)
  • Ако вече завършил курсист с удостоверение за квалификация от нас търси свободно място, можем да го насочим към Вас като работодател безплатно
  • Заявката Ви се пази и остава валидна без да се налага да я обновявате до изричното и оттегляне от Ваша страна

условия на обучението

Какви са задълженията по договора за обучение?

Съдържанието на договора за обучение зависи от желанията и нуждите на обучаващото предприятие. Също така зависи от това дали обучаващото предприятие може да предостави база и преподаватели за обучението. В платения вариант на услугата, в който Давитоз се задължава да осигури курсисти по обявен курс, цените са следните:

  • Курс 60 уч. часа/ 40 астрономически – 449 лева (крайна цена на фактура)
  • Курс 96 уч. часа/ 64 астрономически – 557 лева (крайна цена на фактура)

Курсовете могат да бъдат двойно по-дълги по изявено Ваше желание без допълнителни такси, тъй като таксата служи за издаване на документ за квалификация на успешно преминал обучението и издържал изпитите курсист без значение от броя часове. При заявка за повече от двама курсисти в група може да бъде направено намаление на посочената такса. При прекъсване на обучение от страна на курсист, Давитоз се задължава да го замени с друг от желаещите кандидати. Таксите се начисляват само при условие, че няма самофинансиращ се курсист за обявената от Вас позиция.

Какво да направя сега?

При интерес от Ваша страна да се регистрирате като обучаваща организация, моля последвайте бутона за запитване по-долу. Наш представител ще се свърже с Вас за уточняване на условията по курса при налични кандидат-курсисти. Освен това Ви се дава възможност да обявите позицията на сайта на Образователен център Давитоз в качеството Ви на обучаваща организация-работодател.

Ако проявявате интерес за участие по пограмата за безработни лица на Агенция по заетостта или или по програмата за дуално обучение за част от професията (ТУК), ние също можем да предоставим нашите услуги като обучаваща институция с необходимия лиценз.

 

ЗАЯВКА