Защо английският е световен език, а не китайският?

светът на английския език

Защо светът говори английски, а не китайски?

Повечето хора смятат, че английският език е толкова разпространен, защото е лесен за учене. Това не е много точно. Истината е, че английският е най-разпространен в световен мащаб заради колонизацията от страна на Великобритания на големи площи и многочислени племенни общности, живущи там. Същата е причината и испанският да е вторият по разпространение в света език. Испанците са колонизирали почти целия континент Южна Америка и подобно на англичаните техния език е бил наложен като доминантен в новите им колонии. За щастие колонизацията в този и вид вече не съществува. Модерния вариант на колонизацията е завладяването на така наречени „зони на влияние”. Експерти по тази част са Съединените американски щати, които като бивша британска колония са англоговорящи. Дълги години една от основните им цели е да завладяват цели нации икономически и социално и по този начин и езиково, като почти ексклузивната им дейност в кинематографията е толкова влиятелна, че дори британците го чувстват в произношението си в резултат на американските филми и музика. Новите методи на колонизация и влияние са свързани с икономическия, технологичния и културен аспект на нашия живот. И така стигаме до втория въпрос – защо китайският не е на път да стане световен език, въпреки че има най-многобройните носители на езика в света и държавата все повече се утвърждава като глобална икономическа и технологична сила? Е тук отговорът вече е, защото китайският не е никак лесен. Широко разпространено е мнението, че китайският език е най-трудният в света за изучаване от възрастни. Освен, че Китай никога не е проявявал желание да колонизира масово други държави, има многобройни причини изучаването и овладяването му да е много трудно. Причините се крият както в писмеността, така и в произношението. Писането на китайски не е фонетично, а е с йероглифи. Това създава огромни трудности както по време на ученето на думи, така и за писането на изречения,  и не на последно място в моментите, когато трябва да четем. По начало писането е в помощ на учащия се, защото материализира говоримия език и го прави видим. Затова и турците, например, са приели изцяло фонетичен шрифт за писане на турски. На китайски обаче дори самите китайци се нуждаят от три-четири пъти повече време да се научат на писмо и четмо в сравнение с народи с фонетична писменост. Другата важна причина китайският да е изключително труден са тоналностите при изговаряне на звуците и думите. Има 5 тоналности, които могат да изменят значението на една и съща дума, правейки я трудно разбираема дори за слушане с разбиране, камо ли за произнасяне. Така една и съща дума, произнесена с различна мелодика ще има коренно различни значения, което естествено води до тотално объркване на смисъла на изречението. Американският институт по езиците е изчислил, че на англоговорящ ще са му нужни минимум 2200 часа интензивни занимания за да достигне ниво на говорим китайски. Това е три до четири пъти по-дълго отколкото на китаец му трябва да научи английски или на англоговорящ ще му е нужно за да овладее някой от западноевропейските езици. При все това, естественото следствие от бързия икономически растеж на Китайската народна република е увеличаване на интереса към езика им както от страна на англоговорящи, така и глобално. Наблюдава се трикратно увеличение на броя учащи китайски в рамките на петгодишен период глобално, което показва, че доминацията на езика нараства така или иначе. Въпреки всичко, мястото на английския като световен език за комуникация си остава, и ако желаете да подобрите своите умения, моля разгледайте нашата интернет страница и обмислете посещаване на нашите курсове по английски.