Цени за легализация на документи

легализирани преводи

Легализация на документи

Приложимите цени за легализирането на документи са различни според вида на документа. За подробен ценоразпис кликнете ЦЕНИ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЯ. При легализирането на дипломи за висше образование трябва да се има предвид, че дипломата се брои като отделен документ от приложението към нея.

При преминаване на процедура за легализация на документи се спазват определени правила, свързани с подписите и печатите върху съответния документ. Най сигурният начин да разберете, дали вашите документи са в изряден вид за да преминат процедурата безпрепятствено, е да ги представите в някой от офисите ни или на нашата електронна поща като снимка или сканирано копие. Наш служител ще ги прегледа и ще Ви даде обратна информация за тяхната изрядност. Важно е също да се отбележи, че ако документацията идва от чужда държава, то тя най-вероятно трябва да е снабдена с апостил от администрацията на тази чужда държава. Затова не се колебайте да направите консултация с наш офис служител, който с удоволствие ще провери за вас условията, при които вашият превод може да премине легализация.

Цени за легализирани преводи на документи

В този раздел се намира информация за таксите и условията, при които може да се извърши легализация на Вашите документи. Има четири раздела по вид на документите – ОБЩИНСКИ ДОКУМЕНТИ, СЪДЕБНИ ДОКУМЕНТИ, ДИПЛОМИ и МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ. Точната дата, на която се получават готовите преводи и легализация, се уговаря с куриера и се записва в договора, подписан между клиента и център Давитоз. За легализация на документи, издадени от чужбина, на чужд език, има само бавна поръчка.

превод на диплома

ОБЩИНСКИ ДОКУМЕНТИ

АКТ ЗА РАЖДАНЕ, АКТ ЗА ГРАЖДАНСКИ БРАК – трябва да е дубликат с правоъгълен печат от съответната община на гърба на документа.

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ, УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСЛЕДНИЦИ, УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РОДСТВЕНИ ВРЪЗКИ, УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ИДЕНТИЧНОСТ – трябва да е оригинал с правоъгълен печат от общината

СРОКОВЕ И ЦЕНИ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЯ
СРОКЦЕНА В ЛВ.
5 работни дни + време за куриер95
2 работни дни + време за куриер122
4 работни часа + време за куриер143

 

СЪДЕБНИ ДОКУМЕНТИ

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ – трябва да е оригинал с подпис на съдия и секретар

СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ – трябва да е оригинал с мокър печат, подпис на съдия и трите имена на секретар и деловодител.

НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНО ПЪЛНОМОЩНО – трябва да е оригинал с подпис на лицето, което упълномощава и с подпис и печат на нотариуса.

СРОКОВЕ И ЦЕНИ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЯ
СРОКЦЕНА В ЛВ.
9 работни дни + време за куриер97
6 работни дни + време за куриер115
5 работни дни + време за куриер139

 

ДИПЛОМИ

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ, УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ ИЛИ СЕРТИФИКАТ – трябва да е нотариално заверено копие и оригинал за справка.

СРОКОВЕ И ЦЕНИ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЯ
СРОКЦЕНА В ЛВ.
9 работни дни + време за куриер97
6 работни дни + време за куриер115
5 работни дни + време за куриер139

ДИПЛОМА ЗА СРЕДНО ИЛИ ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ (без дипломи от училища по изкуствата – за тях виж по-долу), ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ДИПЛОМА ЗА СРЕДНО ИЛИ ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ (легализира се отделно от дипломата) – трябва да е нотариално заверено копие и оригинал на двете заедно за справка.

АКАДЕМИЧНА СПРАВКА, УВЕРЕНИЕ – оригинал на документите.

СРОКОВЕ И ЦЕНИ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЯ
СРОКЦЕНА В ЛВ.
11 работни дни + време за куриер109
8 работни дни + време за куриер126
7 работни дни + време за куриер139

ДИПЛОМА ОТ УЧИЛИЩЕ ПО ИЗКУСТВАТА, ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ДИПЛОМА ОТ УЧИЛИЩЕ ПО ИЗКУСТВАТА – трябва да е нотариално заверено копие и оригинал на двете заедно за справка.

СРОКОВЕ И ЦЕНИ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЯ
СРОКЦЕНА В ЛВ.
7 работни дни + време за куриер107
4 работни дни + време за куриер133
3 работни дни + време за куриер155

МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ

МЕДИЦИНСКИ СВИДЕТЕЛСТВА – трябва да е оригинал на документа.

СРОКОВЕ И ЦЕНИ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЯ
СРОКЦЕНА В ЛВ.
7 работни дни + време за куриер107
4 работни дни + време за куриер133
3 работни дни + време за куриер155

За извършването на преводи и легализация има специфични държавни изисквания към документите. На определени документи, издадени от чужди държави, е нужно да има апостил, за да могат да преминат успешно превод и заверка в България. Моля, опишете вида на Вашия превод и/или легализация и сроковете, за които той трябва да бъде направен, за да дадем възможно най-ниски цени.

За повече информация при легализация и на друг вид документи можете да се обърнете към служителите в офисите на Давитоз в София, Варна и Бургас. За превод и легализация на диплома, удостоверение и други попълнете контактната ни форма и ние ще Ви дадем оферта с приложимите цени.