Цени за легализация в София, Пловдив, Варна и Бургас

легализирани преводи Давитоз

Легализация на документи

За да се премине държавна заверка, при всеки конкретен превод трябва да се съблюдават много детайли в първоначалния вид на документа, както и оформянето на преведения текст. За представянето на книжа за удостоверяване с официални печати има специфични държавни изисквания. На определени документи, произхождащи от чужбина, е нужно да има апостил, за да могат да преминат успешно заверка в България. Има четири раздела на типовете документите според това, в кои министерства подлежат на заверяване – ОБЩИНСКИ, СЪДЕБНИ, ОБРАЗОВАТЕЛНИ и МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ. Точните дата и час за получаване на готовата легализация се уговаря с наш служител и се записва в договора за поръчката, подписан между клиента и Давитоз. Така възложителят има спокойствието, че ще му бъде свършена работата по документацията в срок.

ИЗЧИСЛИ ЦЕНАТА НА ПРЕВОДА ОНЛАЙН

За извършването на преводи и легализация има специфични държавни изисквания към документите. На определени документи, издадени от чужди държави, е нужно да има апостил, за да могат да преминат успешно заверка в България. Моля, опишете вида на Вашия превод и легализация и сроковете, за които той трябва да бъде направен, за да дадем възможно най-ниски цени. Посочете най-близкия до вас офис – София, Пловдив, Варна, Бургас.

Цени

Легализация на документи

Приложимите цени за легализиран превод на документи са различни според вида на документа. При легализирането на дипломи за висше образование, например, трябва да се има предвид, че дипломата се брои като отделен документ от приложението към нея.

При преминаване на процедура за легализация на документи се спазват определени правила, свързани с подписите и печатите върху съответния документ. Най сигурният начин да разберете, дали вашите документи са в изряден вид за да преминат процедурата безпрепятствено, е да ги представите в някой от офисите ни или на нашата електронна поща като снимка или сканирано копие. Наш служител ще ги прегледа и ще Ви даде обратна информация за тяхната изрядност. Важно е също да се отбележи, че ако документацията идва от чужда държава, то тя най-вероятно трябва да е снабдена с апостил от администрацията на тази чужда държава. Затова не се колебайте да направите консултация с наш офис служител, който с удоволствие ще провери за вас условията, при които вашият превод може да премине легализация.

Легализации по видове документи

В този раздел се намира информация за таксите и условията, при които може да се извърши легализация на Вашите документи. Има четири раздела по вид на документите – ОБЩИНСКИ ДОКУМЕНТИ, СЪДЕБНИ ДОКУМЕНТИ, ДИПЛОМИ и МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ. Точната дата, на която се получават готовите легализирани преводи, се уговаря с куриера и се записва в договора, подписан между клиента и център Давитоз. За легализация на документи, издадени от чужбина, на чужд език, има само бавна поръчка.

превод на диплома

ОБЩИНСКИ ДОКУМЕНТИ

АКТ ЗА РАЖДАНЕ, АКТ ЗА ГРАЖДАНСКИ БРАК – трябва да е дубликат с правоъгълен печат от съответната община на гърба на документа.

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ, УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСЛЕДНИЦИ, УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РОДСТВЕНИ ВРЪЗКИ, УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ИДЕНТИЧНОСТ – трябва да е оригинал с правоъгълен печат от общината

СРОКОВЕ И ЦЕНИ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЯ/ЗАВЕРКА ПРИ НОТАРИУС
СРОКЦЕНА В ЛВ.
7 работни дни + време за куриер148
5 работни дни + време за куриер169
3 работни дни + време за куриер198

 

СЪДЕБНИ ДОКУМЕНТИ

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ – трябва да е оригинал с подпис на съдия и секретар

СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ – трябва да е оригинал с мокър печат, подпис на съдия и трите имена на секретар и деловодител.

НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНО ПЪЛНОМОЩНО – трябва да е оригинал с подпис на лицето, което упълномощава и с подпис и печат на нотариуса.

СРОКОВЕ И ЦЕНИ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЯ/ЗАВЕРКА ПРИ НОТАРИУС
СРОКЦЕНА В ЛВ.
9 работни дни + време за куриер134
6 работни дни + време за куриер154
5 работни дни + време за куриер183

 

ДИПЛОМИ

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ, УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ ИЛИ СЕРТИФИКАТ – трябва да е нотариално заверено копие и оригинал за справка.

СРОКОВЕ И ЦЕНИ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЯ/ЗАВЕРКА ПРИ НОТАРИУС
СРОКЦЕНА В ЛВ.
9 работни дни + време за куриер173
6 работни дни + време за куриер211
5 работни дни + време за куриер253

 

ДИПЛОМА ЗА СРЕДНО ИЛИ ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ (без дипломи от училища по изкуствата – за тях виж по-долу), ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ДИПЛОМА ЗА СРЕДНО ИЛИ ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ (легализира се отделно от дипломата) – трябва да е нотариално заверено копие и оригинал на двете заедно за справка.

АКАДЕМИЧНА СПРАВКА, УВЕРЕНИЕ – оригинал на документите.

СРОКОВЕ И ЦЕНИ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЯ/ЗАВЕРКА ПРИ НОТАРИУС
СРОКЦЕНА В ЛВ.
11 работни дни + време за куриер173
8 работни дни + време за куриер211
7 работни дни + време за куриер253

 

ДИПЛОМА ОТ УЧИЛИЩЕ ПО ИЗКУСТВАТА, ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ДИПЛОМА ОТ УЧИЛИЩЕ ПО ИЗКУСТВАТА – трябва да е нотариално заверено копие и оригинал на двете заедно за справка.

СРОКОВЕ И ЦЕНИ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЯ/ЗАВЕРКА ПРИ НОТАРИУС
СРОКЦЕНА В ЛВ.
11 работни дни + време за куриер173
8 работни дни + време за куриер211
7 работни дни + време за куриер253

 

МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ

МЕДИЦИНСКИ СВИДЕТЕЛСТВА – трябва да е оригинал на документа.

СРОКОВЕ И ЦЕНИ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЯ/ЗАВЕРКА ПРИ НОТАРИУС
СРОКЦЕНА В ЛВ.
7 работни дни + време за куриер138
4 работни дни + време за куриер159
3 работни дни + време за куриер188

 

ТЕЛК, ЛКК (документ от лекарска консултативна комисия), ДОКУМЕНТ ОТ ЛИЧЕН ЛЕКАР – трябва да е оригинал на документа.

СРОКОВЕ И ЦЕНИ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЯ/ЗАВЕРКА ПРИ НОТАРИУС
СРОКЦЕНА В ЛВ.
9 работни дни + време за куриер134
6 работни дни + време за куриер153
5 работни дни + време за куриер183

 

За извършването на преводи и легализация има специфични държавни изисквания към документите. На определени документи, издадени от чужди държави, е нужно да има апостил, за да могат да преминат успешно превод и заверка в България. Моля, опишете вида на Вашия превод и/или легализация и сроковете, за които той трябва да бъде направен, за да дадем възможно най-ниски цени.

За повече информация при легализация и на друг вид документи можете да се обърнете към служителите в офисите на Давитоз в София, Пловдив, Варна и Бургас. За превод и легализация на диплома, удостоверение и други попълнете контактната ни форма и ние ще Ви дадем оферта с приложимите цени.

специализирани преводи

Нужна ли ми е легализация?

От 01.01.2019 г. в сила навлизат новите процедури, касаещи легализацията на документи от и за чужбина, които целят да улеснят процедурните изисквания за използване на общински свидетелства и удостоверения през граница. Промените се извършват по силата на Хагска конвенция за премахване на изискванията за легализиране на публични актове от страни членки. При все това официалното заверяване на преписите, или с други думи поставянето на така нареченият апостил, се прави и на общинските документи, но вече не в Министерство на Външните Работи, както беше до тази дата, а в Областна администрация. Предимство при това нововъведение е, че документацията не е нужно да пътува задължително но столицата за да получи заверката за автентичност, което съкращава сроковете за преминаване през процедурата. Пряк отговор на въпроса за нуждата на легализация върху конкретен документ може да даде само ползвателят на документа в чуждата или нашата държава. Частните учреждения по начало не изискват заверки на документите и се задоволяват единствено с лицензиран превод, ако законът не е предвидил да се изисква от тях нещо допълнително. Държавни административни единици и подвластните им структури обикновено спазват редица закони или наредби и това ги поставя под задължение да приемат само документи с надлежно поставена държавна заверка. За да получите информация от извора относно нуждата от легализация е най-удачно да се обърнете към учреждението, където ще представите вашите книжа и да ги помолите за отговор.