Курс управител на ресторант София, Пловдив, Варна, Бургас

Курсове за управител на ресторант

Курсове за ресторантьор и ресторантски мениджмънт

Обучение за управител на ресторант

Център Давитоз провежда лицензирани курсове по ресторантски мениджмънт. Завършилите успешно професионално обучение за ресторантьор получават удостоверение за квалификация с валидност в страната и в чужбина. Обучението се води от професионални управители в ресторант с опит по специалността.

Знания и умения в квалификационния курс за ресторантьор

Обучението включва теория и практика на специалността и обхващат следните знания и умения:

  1. Здравословни и безопасни условия на труд
  2. Хигиена на хранене и хранително законодателство
  3. Материалознание на хранителните продукти
  4. Технология на кулинарните изделия за кетеринг
  5. Сервиране и барманство
  6. Организация на обслужване на кетерингово събитие
  7. Учебна практика

Организация на обучението

Център Давитоз е лицензиран международно за провеждане на обучение по професия РЕСТОРАНТЬОР. Курсовете са дневни, вечерни, през седмицата и съботно-неделни според възможностите на курсиста. По професията можете да се обучавате в нашите школи в София, Пловдив, Варна и Бургас.

Срок на обучение

Има 3 вида курсове – едномесечни, двумесечни и индивидуални.

Разпределение на часовете

– едномесечен курс: 4 пъти седмично по 6 учебни часа

– двумесечен курс: 2 пъти седмично по 6 учебни часа

– индивидуално обучение: по уговорка

Цени

– при групово обучение 708 лв с 2 вноски по 354 лв, 648 лв с една вноска

– при индивидуално обучение 828 лв с 2 вноски по 414 лв, 768 лв с една вноска

– За курсисти, които не са посещавали занятия в Давитоз и желаят да се явят на еднодневно обучение и изпит, полагането на изпит и издаването на удостоверение за квалификация е 358 лв.

– За курсисти на Давитоз изпитът и издаването на документ са безплатни.

Изпит

Изпитните билети обхващат материал по теория и практика на професията. За тези, който имат предварителни познания и практически умения като управител на ресторант, се препоръчва еднодневна подготовка и явяване на изпит.

Сертификат за завършено обучение

Курсистите получават удостоверение за обучение, валидно в България и в чужбина, по професия РЕСТОРАНТЬОР. При необходимост документът се издава безплатно на английски или немски. Може да се извърши и заверка на сертификата за чужбина в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като процедурата се доплаща.

Кой може да се яви на изпит и да получи сертификат?

На изпит за ресторантьор в Давитоз за получаване на удостоверение за квалификация може да се яви всеки желаещ. При необходимост документът се издава на английски или немски. По желание може да се извърши превод и легализация на сертификата на чужд език в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като услугата се заплаща. За повече информация се свържете с нашите школи в София, Пловдив, Бургас и Варна.