Курсове по английски за матура. Пробен изпит и подготовка

Курсове по английски за матура

Подготовка за матура по английски език

Желаеш ли да разбереш, как протича изпитът, как се оценява, как може да се подготвиш… Страницата на Давитоз отговаря на всички твои въпроси за матурата по английски.

Как протича матурата?

Зрелостният изпит се състои от четири части:

 1. Слушане. В тази секция ще чуеш 2 текста, като общият брой въпроси е 15.
 2. Четене. Ще прочетеш 3 текста и ще трябва да отговориш отново на 15 въпроса.
 3. Употреба на думи и граматика. В езиковите задачи има 2 подчасти – 1. Изречения, при които трябва да избереш правилната дума или комбинация от думи и 2. Изречения, които ще пренапишеш, така наречените Sentence Transformations. Секцията представлява общо 30 въпроса.
 4. Писане. Ще видиш две теми, от които имаш право да избереш една. Текстът трябва да e с дължина 160 до 170 думи (около три четвърти от лист голям формат).

Как се оценява матурата?

 1. Компонент СЛУШАНЕ: 15 въпроса и 15 точки
 2. Компонент ЧЕТЕНЕ: 15 задачи и 15 точки
 3. Компонент ДУМИ И ГРАМАТИКА: Първите 20 въпроса получават по 1 точка. Другите 10 изречения от вид свободен текст (Sentence Тransformations) получават по 2 точки всяко. Така че имаш 30 възможни отговора, но 40 точки.
 4. Компонент ПИСМЕН ТЕКСТ: Максималният брой е 30 точки.

Общият най-висок постижим резултат е 100.

Важно: Чрез употребата на думи и граматика (секция 3) и чрез писмения текст можеш да достигнеш най-висока оценка. Нека си представим следните две ситуации. Ако отговориш правилно на първите 2 части – слушане и четене ще имаш резултат 30 точки, но справиш ли се отлично с последните 2 компонента – думи, граматика и писане ще получиш 70 точки.

Според събраните точките се сформира следната оценка:

100 – 77 т. – отличен 6 до 5,50

76,5 – 59 т. – много добър 5,49 до 4,50

58,5 – 41 т. – добър 4,49 до 3,50

40,5 – 23 т. – среден 3,49 до 3,00

22,5 точки или по-малко – слаб 2

С колко време ще разполагам?

Продължителността на изпита е четири астрономически часа.

Каква е учебната програма за матурата ?

На базата на конспекта можете да преговорите думи и изрази. Текстовете включват следните теми:

Тематична област ЧОВЕК И ОБЩЕСТВО

 • семейство
 • дом
 • училище
 • населено място
 • образование
 • ежедневие и свободно време
 • нови технологии
 • медицинско обслужване
 • сфера на услугите: транспорт, магазин, ресторант, аптека и др.

Тематична област АЗ И ДРУГИТЕ

 • приятели
 • социални контакти
 • средства за комуникация

Тематична област БЪЛГАРИЯ И СВЕТЪТ

 • обичаи, традиции и празници
 • бележити личности
 • изкуство
 • литература
 • национална идентичност
 • европейска интеграция

Как да се подготвя за матурата?

Център Давитоз подготвя зрелостници за отлични резултати на матура по английски. Учениците могат да изберат между групови курсове и индивидуални уроци. В началото изясняваме нивото на езикови познания по английски език. Необходимият период за подготовка е най-често около 3 месеца, но варира от 6 седмици до една учебна година според началните познания на курсиста и според оценката, към която се стреми. Използваме оригинални изпитни материали от минали години и богат набор от специално подбрани допълнителни упражнения. Курсовете по английски протичат по три начина, според желанията и възможностите на курсиста:

Възможност 1: Подготовка в рамките на 1 учебен срок, с 3 учебни часа на седмица, общо12 седмици

Възможност 2: Занятия през цялата учебна година, с 3 учебни часа на седмица, общо 2 курса на обучение

Възможност 3: Интензивни шестседмични курсове, които се провеждат 2 пъти седмично по 3 учебни часа

Индивидуалните уроци се състоят по уговорка и може да са с различна продължителност от групите.

Цена на курсовете: 346 лв/ група, 389 лв/ индивидуално.

Уроци и курсове по английски език в София, Варна и Бургас

Къде мога да разгледам примерна матура по английски език?

Примерна матура можете да направите в офисите на Давитоз или като кликнете тук. След като проверите постигнатия резултат ще разберете оценката си в таблицата по-горе.

Кога се провежда матурата?

Има две кампании – едната е май/юни, а другата (поправителна сесия) август/септември. Точните дати се променят всяка година и могат да се проверят в училището, в което ще се явиш на държавен изпит.

Кога се обявяват оценките?

Оценките са налични 2 до 3 седмици след изпита. При записване за матура всеки зрелостник получава входящ номер. С входящия номер и ЕГН може да провериш резултата си онлайн.

При допълнителни въпроси можете да ни изпратите запитване или да се свържете с нас на посочените по-долу данни за контакти 🙂