Курсове за DELF/DALF в София, Пловдив, Варна и Бургас

Курсове за DELF и DALF в София, Варна и Бургас

Курсове по френски за DELF/DALF

Център Давитоз провежда подготовка за изпитите по френски DELF и DALF. На тази страница може да се информирате относно протичането на изпитите и подготовката, която образователен център Давитоз предлага в офисите си и онлайн. Най-често задаваните от Вас въпроси са:

За какво се използват сертификатите DELF и DALF и кой ги издава?

Сертификатите DELF/DALF се издават след полагане на стандартизирани тестове по френски език. DELF (Diplôme d’études en langue française) в превод означава диплома за изучаване на френски език и обхваща нивата A1 до B2 по Европейската езикова рамка. DALF (Diplôme approfondi de langue française) в превод означава диплома по френски за напреднали и както името показва, тя се издава за най-високите нива C1 и C2. Тестовете се провеждат от Френския институт в България в съдействие с Френското министерство на образованието. Сертификатите са признати за кандидатстване в университет, за работа във френскоговорящи държави и при подаване на документи за канадски визи.

Какво включват изпитите DELF и DALF?

Изпитите включват 4 части, обхващащи основните езикови умения – слушане, четене, писане и говорене. Трудността на задачите се ориентира според нивото, на което се полага тестът:

DELF A1

– четене на въпроси с няколко кратки текста на ежедневни теми

– слушане на три, четири кратки записа с диалози от всекидневието

– писане на картичка или писмо, попълване на формуляр

– говорене с цел представяне и обмен на основна информация

DELF A2

– четене с разбиране на няколко текста с въпроси за отговор

– слушане с разбиране на три или четири кратки текста на общи теми с въпроси към тях

– писане: описание на случка от собствения живот и писане на извинение, покана или обяснение за събитие

– говорене: диалог с роли в ежедневна ситуация

DELF B1

– четене: анализира се средно дълъг текст и се извлича най-важната информация

– слушане на средно дълъг разговор с въпроси относно съдържанието му

– писане на есе или статия, съдържащи лично мнение

– говорене: изразяване на мнение относно зададен текст

DELF B2

– четене: два текста (информативен и аргументативен тип)

– слушане: три записа (лекция, интервю или новина от медиите)

– говорене: водене на дебат, в който се споделя лично мнение и опит по дадена тема

– писане: официално писмо, филмова критика или есе

DALF C1

– четене на текст от художествената литература или журналистическа статия

– слушане: по-дълго интервю и няколко къси записа от радиото

– писане: обобщение на няколко аргументативни текста или писане на есе по зададена тема

– говорене: презентация въз основа на няколко текста и дискусия с изпитващите

DALF C2

– слушане и говорене: извличане на информация от няколко записа и устно коментиране на поставения проблем със споделяне на собствен опит с изпитващите

– четене и писане: четене на няколко текста по дадена тема и писмено обобщение на информацията с израз на собствено становище

Курсове за DELF и DALF

Какво ниво е препоръчително, за да се явя на тест по френски?

За френските университети се изисква ниво на DELF B2 или DALF C1. Въпреки това шестте изпита A1 до C2 са независими един от друг и кандидатът може да се запише за нивото, което желае. За проверка на знанията по френски език, моля кликнете тук или посетете офис на Давитоз в София, Пловдив, Варна или Бургас.

Каква е цената на тестовете?

Цените на тестовете може да проверите във Френския институт в София.

Къде и кога мога да се запиша за изпитите DELF и DALF?

Записването за изпитите по френски език DELF и DALF става във Френския институт в София. Има 2 изпитни дати годишно. Добре е да заявите участие три до четири седмици по-рано.

Колко точки са ми нужни?

За да издържите успешно изпита са необходими минимум 50 от 100 точки.

Как мога да се подготвя за успешно представяне на изпита?

За да се подготвите успешно за избраното ниво на DELF/DALF, ние в Давитоз предлагаме обучение за всяко едно от нивата, като засягаме всеки езиков компонент: четене, слушане, писане и говорене. За целта използваме френски учебни програми и тестове от минали години. За повече информация относно курсовете по френски език, моля кликнете тук.

При допълнителни въпроси може да ни изпратите запитване или да се свържете с нас на посочените по-долу данни за контакти 🙂