Курсове за камериерка София, Пловдив, Варна и Бургас

Курсове за камериерки

Обучение за камериерки София – Варна – Бургас – Пловдив

Център Давитоз провежда лицензирани курсове за камериерки в София, Варна, Бургас и Пловдив. Завършилите успешно професионално обучение получават удостоверение за квалификация с валидност в страната и в чужбина. Обучението се води от професионалисти с дългогодишен стаж по специалността.

Знания и умения по професия КАМЕРИЕРКА

Нашите професионални курсове имат подчертано практическа насоченост и обхващат следните знания и умения:

  1. Здравословни и безопасни условия на труд
  2. Професионална етика и туристическо поведение
  3. Машини и съоръжения в хотелиерството
  4. Технология на камериерското обслужване

4.1. Подготовка на работата на камериерката

4.2. Обработка на стаята

4.3. Допълнителни процедури в стаята. Обработка на общите помещения

  1. Производствена практика

Организация на обучението

Център Давитоз е лицензиран международно за провеждане на професионално обучение за КАМЕРИЕРКА. Нашите курсове са дневни, вечерни, през седмицата и съботно-неделни. По професията можете да се обучавате в нашите школи в София, Варна, Бургас и Пловдив. Курсовете стартират два пъти месечно, а индивидуалното обучение в още по-кратки срокове.

Срок на обучение

Има 2 вида курсове – петседмични и индивидуални. Курсистите получават както теоретични, така и практически знания и умения по специалността.

Разпределение на часовете

– петседмичен курс: 2 пъти седмично по 2 учебни часа

– индивидуално обучение: по уговорка

Цени за професионално обучение

– при групово обучение 316 лв.

– при индивидуално обучение 376 лв.

– За курсисти, които не са посещавали курсове в Давитоз и желаят да се явят на еднодневно обучение и изпит, полагането на изпит и издаването на удостоверение за квалификация е 231 лв.

– За курсисти на Давитоз изпитът и издаването на документ са безплатни.

Изпит

Изпитните билети обхващат материал по теория и практика на професията. За тези, който имат предварителни познания и практически умения по специалността, се препоръчва еднодневна подготовка и явяване на изпит.

Сертификат за завършено обучение

Курсистите получават удостоверение за камериерка, валидно в България и в чужбина. При необходимост документът се издава безплатно на английски или немски. Можем да извършим също така и заверка на сертификата за чужбина в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като процедурата се заплаща.