Курсове по бизнес немски в София, Варна и Бургас

Курсове по бизнес немски

Курсове по бизнес немски език

Курсът по бизнес немски в център Давитоз цели да подготви хора, работещи в администрацията, управлението, снабдяването и пласмента на фирми и корпорации за работа с немскоезични бизнес партньори. Курсовете по професионален немски подготвят участниците:

 • да разговарят на живо и по телефона с немскоговорящи
 • да водят бизнес кореспонденция
 • да преговарят и изнасят презентации на немски език
 • да четат и разбират немски текстове като например договори, ръководства за употреба, бизнес новини и други подобни

Център Давитоз използва комуникативен метод на обучение. Чрез пресъздаване на реални чуждоезикови ситуации развиваме в участниците практически умения и способности да реагират правилно в съответната бизнес среда.

Съдържание на бизнес курса

В бизнес курса по немски език център Давитоз работи със системата Dialog Beruf на издателство Hueber. Системата е разделена на 4 нива. Всяко ниво завършва с финален изпит и издаване на международно валиден сертификат по референтна езикова рамка. Уроците съдържат като задължителни елементи:

 • натрупване на нови думи, предимно на бизнес тематика
 • изясняване на езикови структури и граматически категории
 • слушане с разбиране
 • четене с разбиране
 • писане и превод
 • говорене

Представяме Ви програмата за първо ниво:

 1. Контакти
  – Име, произход, професия
  – От какво се нуждаете
  – Как си, как сте
  – Числата
  – Граматика: Лични местоимения. Притежателни местоимения. Съобщително и въпросително изречение
  2. Ситуации „езиков курс”, „практика”, „ресторант”: желания и уговорки
  – Записване за курс, резервиране на стая, наемане на кола
  – Учебен и работен график
  – Хранителни продукти, в ресторанта
  – Уговорки, дати и срокове
  – Граматика: Отрицание. Конюнктив за изразяване на учтивост. Силни глаголи. Определителен и неопределителен член. Акузатив
  3. Време, занимания, пътуване
  – Работно време, цени, часовник
  – Занимания в обучението
  – Планиране на пътуване: време, превозни средства, цел
  – Курс, работа и други занимания
  – Граматика: Глаголи с делима и неделима представка. Заповедна форма. Модални глаголи. Лични местоимения с датив
  4. Лични и професионални планове
  – Кандидатстване и разрешение за пребиваване
  – Желания, възможности, предпоставки
  – Изисквания: попълване на формуляри
  – Плануване, настояване, сравняване
  – Граматика: Преговор и допълнение на: модални глаголи, предлози за място и посока, конструкции за учтивост с hätte и würde, лични местоимения в номинатив, акузатив и датив, заповедна форма
  5. Минало и настояще
  – Езиковият курс – равносметка
  – Заболяване и нараняване. Какво се случи…
  – Подготовка за работа. Какво сте работили до сега…
  – Пътуване. Какво правихте през ваканцията…
  – Граматика: Минали времена – Perfekt и Präteritum. Възвратни местоимения. Подчинени изречения с „че”. Числителни редни

  Второ ниво:

  1. Семейство, фирма, колеги
  – Семейство и роднини
  – Колеги: професия, работно място, дейности
  – Пътуване по лични и служебни причини: опаковане на багажа, дрехи, цветове
  – Работно място
  – Семейство и колеги: качества и познания
  – Граматика: Генетив. Окончания на прилагателните. Лични местоимения и глаголи с датив
  2. В магазина, мола, офиса, отдела
  – Пазаруване на хранителни продукти
  – Купуване на дрехи
  – Предмети в офиса
  – Купуване на канцеларски материали
  – Граматика: Предлози за място и посока. Лични местоимения и глаголи с датив – продължение. Подчинени изречения с „че”, „дали”, „което”, „където” и други. Съставяне на числа от 100 нагоре
  3. Доставки и клиенти
  – Сравняване на оферти
  – Правила на работното място
  – Съпоставка и оценяване на кандидати за работа
  – Причини за изучаване на немски език
  – Преговори с цел продажба
  – Граматика: Сравнителна и превъзходна степен. Глаголи с датив и акузатив. Подчинени изречения с „понеже”, „защото”, „когато” и други подобни
  4. Протичане на дейности: през деня, при посещение и пътуване
  – Работно ежедневие, в предприятието, семинар, преместване. Практическа задача с разглеждане на конкретна фирма
  – Ситуация „Пътуване и обиколка във Виена”
  – Граматика: Изречения с „първо”, „после”, „накрая”. Глаголи с делима представка в сегашно и в минало време (Perfekt), с модален глагол, в подчинено изречение. Превъзходна степен- преговор и допълнение
  5. Започване на разговор и опознаване на събеседника
  – Влизане в и поддържане на диалог
  – Уговорка, поздрав, благодарност, раздяла
  – Лични преживявания и немска история
  – Желания, планове и намерения
  – Равносметка
  – Граматика: Възвратни местоимения в акузатив. Образуване на дати. Модални глаголи, сравнителна и превъзходна степен- преговор и разширяване на знанията

Всеки модул завършва с финален тест, който проверява напредъка на курсиста. Конспектите за по-високите нива може да разгледате в офисите на Давитоз в София, Варна и Бургас. При необходимост езиковите познания на участниците се определят с входящ тест:

ЗА НАЧИНАЕЩИ

ЗА НАПРЕДНАЛИ
Курсове по бизнес немски в София, Варна и Бургас

Времетраене и цени на курсовете по бизнес немски

Курсовете могат да имат стандартно разпределение или да са по уговорка, според сроковете, за които е предвидено да приключи обучението. Стандартното рзпределение на часовете е както следва:

– 2 пъти седмично по 3 учебни часа – времетраене 6 седмици

– 2 пъти седмично по 2 учебни часа – времетраене 8 седмици

Един учебен час е 40 минути. Времето за занятия може да се уговоря спрямо работните ангажименти на участника.

Таксата за един курсист е 346 лв. При фирмена заявка за обучение на повече от двама човека, цената се сформира на база брой курсисти и място на провеждане. Обучението може да се състои в учебните зали на Давитоз или в помещенията на фирмата.

За повече информация посетете нашата интернет страница за общ немски.

При допълнителни въпроси можете да ни изпратите запитване 🙂