Кои държави говорят немски?

немски език в Европа

Колко хора говорят немски?

Немският език принадлежи към семейството на индоевропейските езици и произлиза от групата на германските език. Това е вторият най-говорим германски език (след английския) и има между 90 и 95 милиона говорещи го като роден език и между 10 и 15 милиона говорещи го като втори език. По-голямата част от немско-говорещите се намират в Германия (78%), следвана от Австрия (8%), Швейцария (5,6%), други страни (7%) и Италия (0.4%). Той е официалният език на шест суверенни нации и на 6 региона в различни държави. Изброените държави и един от регионите съставляват „Съвета за немски правопис”, който регулира правилата за книжовното писане на немски език.

Германия

В днешни дни водещата позиция на Германия в световната икономика само затвърждава мястото на този език и дава допълнителна мотивация за изучаването му. Германската икономика е най-голямата в Европа, а Германия има четвъртата по големина икономика в света, след САЩ, Китай и Япония. Това също означава, че немският език е много важен език за хората, работещи в автомобилния, производствения и инженерния сектор, тъй като тези индустрии дават живот на германската икономика и наемат професионално голям брой хора. Немският език също се смята за „език на науката“ и е вторият най-говорим език от учените по цял свят.

Немският е един от трите най-често използвани езика в Интернет, тъй като приблизително 6 на сто от всички уебсайтове са на немски език. Има и множество книги, написани на немски или преведени на този език. Смята се, че 10 на сто от всички печатни книги са на немски език.

Белгия

Един от официалните езици в Обединено кралство Белгия е немският, който има третото по големина немскоезично население извън Германия. Въпреки признанието си за официален език, той на практика е един от най-малко разпространените в страната с едва около 73 000 носители и над 2,47 милиона говорещи го като втори език. Говорещите го като майчин в Белгия принадлежат към немскоезичната общност, една от федералните общности  в страната. Тя има площ от 85 квадратни километра и се намира в провинция Валония в Льеж, която някога е била част както от Германската империя, така и от нацистката Германия. Училищата в тази общност предоставят инструкции на немски като официален език. Немски преводачи са на разположение по време на сесиите на Парламента за всеки, който се нуждае от превод.

Швейцария

Швейцария също е признала немския като един от официален (заедно с френски и италиански) и тук той е вторият най-говорим език извън Германия. Тук над 5,32 милиона души (или 64,6% от населението) съобщават, че говорят немски като роден език, а други 395 000 (или 5%) съобщават, че го използват като втори език. Процентът на говорещи го е намалял след 1950 г., когато е отчетен пик от 72,1% от цялото население. Повечето от тези жители живеят в северозападните, източните, централните и алпийските райони на страната. В 17 от кантоните на Швейцария немският език е единственият официален език. Немският език, който се говори в тази страна, обикновено се нарича швейцарски немски, считан за диалект на официалния немски. В община Самнаун обаче се говори баварски диалект.

Австрия

Най-голямата популация от немскоезични жители, живеещи извън Германия се намира в Австрия, където немският е официалният език. Тук близо 8 милиона жители (93% от населението на страната) го говорят като свой роден език, а други 516 000 могат да говорят немски като втори език. Разновидността на диалекта тук е позната като австрийски немски или австрийски официален немски. Други немски диалекти, които се говорят в цяла Австрия, включват алемански и австро-баварски. Стандартната версия на езика обаче се използва като основен начин за комуникация по бизнес дела, образователно-учебни програми, медийни публикации и правителствени съобщения. Немският език е утвърден като официален език през средата на 18-ти век, когато императрица Мария Тереза от Хабсбургската империя налага немския в основното образование като изискване за многоезичните граждани. Тъй като този език вече е широко използван в писмената комуникация в целия регион, владетелят решил, че е най-добре да се утвърди като език на народната просвета.

Люксембург

Люксембург има 2 официални езика освен родния люксембургски. Немският и френският са официални „национални“ езици. Законите, правителствените и националните публикации са написани и на двата езика. И двата се учат в много ранна възраст, следвани от английски и още един „чужд“ език, който е според тенденциите. Около 30 процента от населението говорят немски като първи или втори език, което при население от малко над половин милион може да се приеме за незначително.

За повече информация относно нашите курсове и възможността да научите този прекрасен индоевропейски език, моля посетете нашата информационна страница.