Курсове по компютърен софтуер

Курсове по компютърен софтуер

Тази страница обобщава най-често използваните програмни продукти и тяхното приложение в професионалната практика при работа на компютър:

AutoCAD – софтуерно приложение за двуизмерно и триизмерно проектиране и чертане. Използва се от инженери, архитекти, мебелни и интериорни дизайнери.

ArchiCAD – много подобен на AutoCAD, но с по-силна насочност към архитектурния дизайн и проектиране.

3D Studio Max – софтуер за създаване на триизмерна компютърна графика на обекти и компютърна анимация. Използва се от дизайнери, разработчици на копютърни игри, както и за визуализация на обекти в интериорния дизайн.

Corel Draw –  софтуерен пакет за обработка на векторна графика. Програмата създава и редактира векторни цифрови изображения с илюстративен характер, предназначени за печат, уеб и други медии, напр. при създаването на рекламни табели, плакати и др. подобни.

InDesign – софтуер за изработване визията на плакати, брошури, списания, вестници и книги. Подходящо за предпечатна подготовка на гореизброените продукти.

Illustrator – програма за създаване и обработка на векторни графики, снимки и др. Подходяща е за дизайнери и рекламни агенци.

Photoshop – професионална програма за обработка на растерна графика. Позволява интерактивна редакция на сканирани и цифрово заснети графични материали и  снимки в реално време чрез набор от инструменти.

Revit – програмата е предназначена за архитекти и строителни професионалисти, работещи самостоятелно върху проекти  или за проекти, при които е нужно малко вътрешно сътрудничество. Така те могат създават по-прецизни, координирани проекти и документация.