Похвати на шведския масаж

шведси масаж

Шведската масажна терапия е първата, за която човек се сеща, когато някой заговори за масаж. Шведският масаж е един от най-разпространените, защото една от основните му цели е да се отпусне цялото тяло. Това се постига чрез разтриване на мускулите с дълги плъзгащи се движения в посока на обратно на потоак на кръвта, или по друг начин казано, към сърцето. Освен това, шведската масажна терапия се простира извън пределите на отпускането. Шведският масаж е изключително полезен за повишаване нивото на кислород в кръвта, намаляване на мускулните токсини, подобряване на циркулацията и гъвкавостта, като същевременно облекчава и напрежението.
Шведският масаж се състои от пет основни техники:

1. поглаждане
2. омачкване
3. потупване
4. разтриване
5. вибрации.

Поглаждането е най-основното движение за масаж и често се използва като свързващо движение, чрез което терапевтът поддържа контакт с клиента, като същевременно плавно се прехвърля от едно движение или зона на тялото към следващите. То е подходящо за използване върху всяка област на тялото. Поглаждащите движения са сравнително бавни и плавни с непрекъснат ход посредством дланта на ръката. Пръстите обикновено се държат заедно и се оформят по контура на тялото на клиента. Въпреки че пръстите са продължение на дланта, докато се движат по тялото и те оказват известен натиск, като по-голямата част от този натиск по време на това движение се прилага от дланта на ръката. По време на разтриването се прилага равномерно налягане. Количеството на натиск може да в различно за движенията навън и обратно – обикновено с по-голям интензитет, приложен в посока към сърцето, след това малко по-постепенно при движението назад, за да се повтори последователността. Скоростта на движение следва да остане постоянна през цялото времетраене. Поредността обикновено се повтаря няколко пъти върху една и съща зона на тялото и го подготвя за по-специфични техники като петрисаж (омачкване).

Омачкването всъщност обхваща различни масажни движения, насочени към въздействие върху кожата, като включва: омесване, извиване, повдигане и търкаляне (подвиване на кожата и търкаляне на мускулите). То се прилага бавно и ритмично и може да се извърши с една или двете ръце. Ползите от омачкващите движения могат да включват: стимулиране на кожата, подобряване на мускулния тонус, подобряване на елиминирането на отпадъчните продукти от тъканите и разграждане на мастната тъкан.

Потупването всъщност обхваща цяла категория ударни масажни движения, които включват бързи ритмични потупвания върху мускулни групи. Движенията на потупване могат да се прилагат върху месестите части на тялото, но не са подходящи за всички области на тялото или при всякакви обстоятелства. Движението на потупване обикновено е под формата на бързи движения от китките, при които по тялото се нанасят меки удари от всяка ръка последователно. Разликите между ударните техники зависят от частта на ръката или ръцете на терапевта. Обикновено движенията на потупването се извършват в сравнително кратка, но равномерна последователност и продължителност по определени участъци от тялото. След това те могат да бъдат последвани от различни техники за отпускане или друга масажна манипулация. Тези движения не трябва да са прекалено твърди или агресивни или да продължат твърде дълго в една зона, защото това може да не е удобно за клиента и може да прекалено стимулира кожата, мускулите или нервите в тази област. Предимствата на движенията с потупване включват стимулирането на кожата и  релаксация на мускулни зони.

Разтриването е техника, концентрирана върху точно определена зона, обикновено дадена тъкан в лигамент или мускулно сухожилие. То се изпълнява само с един или два пръста, или с палец, с показалец или среден пръст, или с показалеца и среден заедно. Върховете на пръстите се плъзгат по цялата тъкан, така че да няма триене между кожата под пръстите на терапевта, а по-скоро движение на кожата върху лежащата под нея тъкан. Двата вида триене се постигат с напречни или кръгови триения. Напречните движения са по продължение на тъканта, която се обработва, кръговите движения, както подсказва името, се прилагат в кръгообразно. Дълбочината на натиск може да се увеличава постепенно за кратка серия от 3-4 преминавания преди освобождаване на налягането и преди движението да се повтори. Разтриването не трябва да продължава прекалено дълго време.

Вибрациите са масажна техника, при която тъканите на тялото се притискат и освобождават с движение „нагоре и надолу“. Това често е под формата на фино треперещо движение, приложено с помощта на повърхностите на дланите или само някои от върховете на пръстите на едната или на двете ръце. Става въпрос е стимулираща техника, използвана за събуждане и възбуждане на тъканите. Докато техниките на омачкване, поглаждане и разтриване винаги присъстват при шведския масаж, останалите техники са в зависимост от преценката на масажиста и това, което е необходимо за клиента, за да постигне своите цели на лечение.

Масажът е професия, изискваща фин усет към нуждите на конкретния клиент и много добро владеене на собствената сила при прилагането на избраните техники. Не всички хора обичат интензивен масаж, след който да се чувстват като пребити. Дори напротив, очакванията са след масажа да имаш чувството, че излизаш като нов човек от салона – отпочинал и по-гъвкав. Затова и усетът както в ръцете, така и в сърцето са задължителни за масажиста. За усвояване на шведския масаж и по принцип и на други масажни техники е нужно упражнения и самоконтрол, които можете да натрупате в нашите специализирани курсове по масаж. Моля информирайте се на нашата информационна страница за условията.