Защо се учи математика в училище?

сметачна машина

Защо не можем без смятането?

Надали има ученик, който да не си е задавал този въпрос. Съвсем очевидно е, че математиката е един от задължителните предмети за изучаване в основното и средно образование. За тази дисциплина има отреден богат хорариум от часове и тестове, контролни, домашни…  Отърване има едва в университета, където хората на които не им върви толкова математиката могат най сетне да запишат специалност с минимално до никакво изучаване на предмета. Ясно става, че математиката е важна за образованието ни, но защо това е така?  Ето няколко причини, които със сигурност не са за подминаване:

Трябва да имаме точни мерки за количества

Търговията е основа на междучовешките взаимоотношения, независимо от това каква е дейността и занятието. В модерния свят почти всичко може да се изтъргува и почти всичко има цена. За да можем да знаем какво количество от една стока отговаря на какво количество от друга стока ние употребяваме цифрите. Като цяло математиката ни е нужна за да получим за труда или парите си количество от друг продукт или услуга без да се „минем”. Ето защо цифрите са основополагащи за социалния живот на хората.

Математиката развива логическото мислене

Извършването на все по-сложни математически операции развива интелекта и логическото мислене. Истината е, че голяма част от математическите формули и задачи, изучавани в училище няма да влязат в директна употреба след приключване на образованието ни. Най-общо казано запомняме как да извършваме основни математически операции, а всички функции, синуси и косинуси ни излитат от главата скоро след като сме приключили със средното си образование. Въпреки всичко, самото занимание със строго логическите математически механизми и използването им за решаването на ежедневни проблеми развива центрове в мозъка, които иначе биха останали недоразвити. Математиката ни тренира да мислим ефективно и рационално, а тези са двата задвижващи принципа на развитието.

геометрия

Без математика няма геометрия

Геометрията е науката за фигурите. А фигурите са в основата на дизайна и функционалното оформяне на предметите и пространството около нас. Не случайно още се дивим на постиженията на древните египтяни и на техните творения, които са възникнали като резултат от познанията им по геометрия. Без геометрия нямаше да сме способни да градим машини (в частност автомобили) и сгради. А тези двете както знаем са двата продукта, за които отделяме най-много средства и време през живота си.

Компютрите

Компютърите са изчислителни машини. Както повечето знаят, процесорите функционират, използвайки цифрови редици и кодове. Компютърните езици обикновено са смесица от думи и цифри, и без математиката те биха били просто нещо като пишещи машини. Не случайно когато използваме телефон, ние набираме телефонен номер. Когато става въпрос за големи обеми от информация, цифрите имат способността да се комбинират много по-рационално от буквите и да съкращават действията за постигане на определена цел. Чрез компютрите и компютърните науки ние се опитваме да бъдем по-бързи и по ефективни от преди.

Със сигурност всеки един от нас би могъл да се сети за поне още една причина защо математиката е толкова важна за хората и трябва да бъде задължителна част от училищната програма. Четирите опорни точки, посочени по-горе, дават обща идея за това колко е важна тази наука за всички хора и със сигурност са отправна точка за размисъл по темата „Защо трябва да учим математика?” За всички, които изучават тази нелека дисциплина и се нуждаят от допълнителна помощ и мотивация, моля посетете нашата информационна страница.