Заваръчни процеси и съкращения

Заваръчни процеси и съкращения

На тази страница сме обобщили информация за видовете заваряване и законовите разпоредби, свързани със степените на правоспособност.

РЕДЗ – електродъгово заваряване с обмазани електроди (ръчно електродъгово заваряване):

Източник на топлинна енергия е електрическата дъга между електрода и заваряваните части. Под нейното действие се стопяват части от заваряваните краища и електрода.

ГКЗ – газокислородно заваряване:

Включва всички заваръчни операции, при които като източник на топлинна енергия се използва пламъкът от изгарянето на газокислородна смес.

МИГ/МАГ – заваряване в инертна/активна защитна газова среда с плътна топяща се електродна тел:

При този заваръчен процес дъгата гори между безкрайна електродна тел, подавана от ролка и заварявания детайл, така нареченото СО заваряване.

ВИГ – електродъгово заваряване в инертен газ с нетопящ се електрод:

Дъгата гори между нетопящия се волфрамов електрод и заварявания детайл в среда на инертен защитен газ (аргон, хелий).

Законови разпоредби за правоспособност по заваряване: Извадка от наредба № 7 от 11 октомври 2002 г. за реда на придобиване и признаване на правоспособност, според която съществуват следните степени по заваряване:

1. първа степен: заварчик на ъглови шевове;
2. втора степен: заварчик на листов материал;
3. трета степен: заварчик на тръби.
(2) Степените на правоспособност по заваряване по ал. 1 са подредени по възходящ ред в зависимост от сложността на заваръчните дейности.
(3) Степените на правоспособност по заваряване по ал. 1, т. 2 или т. 3 се придобиват след притежаване на съответната предходна степен.

За повече информация и въпроси, сме на Ваше разположение 🙂